پانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی مدیریت

پانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی مدیریت

موضوع کنفرانس: پانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی مدیریت
زمان:
شنبه تا دوشنبه 2 تا 4 دی ‌ماه 1396
محل برگزاری: مرکز همایش های بین‌ المللی رازی
international management