دوازدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی- نگهداری و تعمیرات

دوازدهمین همایش مدیریت دارایی‌های فیزیکی- نگهداری و تعمیرات

موضوع کنفرانس: دوازدهمین همایش مدیریت دارایی‌ های فیزیکی- نگهداری و تعمیرات
زمان:
دوشنبه 17 مهرماه 1396 ساعت 15:30 تا 1700
محل برگزاری: مرکز همایش‌ های بین ‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت
ipamc_12