نشست تخصصی آسیب‌ شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیل‌ کرده

نشست تخصصی آسیب‌ شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیل‌ کرده

عنوان کنفرانس: نشست تخصصی آسیب‌ شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیل‌ کرده (ماندن، رفتن یا بازگشتن؟ مساله این است!)
زمان: سه‌شنبه 25 اردیبهشت 1397، از ساعت 9:00 تا 13:00
محل برگزاری: دانشگاه صنعتی شریف
Migration Aviation