دومین دوره‌ کنفرانس بین ‌المللی سیستم‌ های نوین مخابرات بی‌ سیم

دومین دوره‌ کنفرانس بین ‌المللی سیستم‌ های نوین مخابرات بی‌ سیم

عنوان کنفرانس: دومین دوره‌ کنفرانس بین ‌المللی سیستم‌ های نوین مخابرات بی‌ سیم
زمان: دوشنبه تا پنجشنبه 16 تا 19 اسفند ماه 1395
محل برگزاری: دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف