اتاق فکر: چالش‌ها و دغدغه‌های مدیران عملیات

اتاق فکر: چالش‌ها و دغدغه‌های مدیران عملیات

عنوان کنفرانس:  اتاق فکر: چالش‌ها و دغدغه‌های مدیران عملیات
زمان: پنجشنبه  9 خرداد 98، ساعت 14 تا 17
محل برگزاری: موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران‌نالج)
management