تحصیلات تکمیلی در رشته مدیریت

تحصیلات تکمیلی در رشته مدیریت

عنوان کنفرانس: تحصیلات تکمیلی در رشته مدیریت
کشور: ایران
محل برگزاری: سالن جابر ابن حیان دانشگاه صنعتی شریف
زمان: دوشنبه 7 دی ماه ساعت 13 الی 14:30