کارگاه ایمنی عملکردی در حمل و نقل ریلی

کارگاه ایمنی عملکردی در حمل و نقل ریلی

عنوان کنفرانس: کارگاه ایمنی عملکردی در حمل و نقل ریلی
زمان:
پنج‌ شنبه 19مرداد 1396 8:30 الی 16:30
محل برگزاری:
تهران، میدان فاطمی، خیابان فلسطین شمالی، پایین‌تر از زرتشت، کوچه برادران شهید حمید و وحید غفاری، پلاک دو
railwayfs