رویداد اسنپ

رویداد اسنپ

عنوان کنفرانس: رویداد اسنپ
زمان: پنج‌شنبه 22 تیرماه  1396 ساعت 10:00 تا 13:30
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
snapp1snapp2رویداد-اسنپsnappsnapp5snapp4snapp6