اولین نمایشگاه تکنولوژی استارتاپ و اپلیکیشن با رویکرد شهر فناور

اولین نمایشگاه تکنولوژی استارتاپ و اپلیکیشن با رویکرد شهر فناور

عنوان کنفرانس: اولین نمایشگاه تکنولوژی استارتاپ و اپلیکیشن با رویکرد شهر فناور
زمان: 3 تا 6 مهرماه 1397
محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه ‌های بین ‌المللی اصفهان
startupexpo