پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

عنوان کنفرانس: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نهمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
کشور: ایران
محل برگزاری: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما
زمان: 25 آذر 1394
technology management