سومین دوره کنفرانس ملی سیستم‌ های اطلاعاتی

سومین دوره کنفرانس ملی سیستم‌ های اطلاعاتی

عنوان کنفرانس کارگاه: سومین دوره کنفرانس ملی سیستم‌ های اطلاعاتی
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه و سه‌ شنبه 11 و 12 بهمن ماه 1395