دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی

عنوان کنفرانس: دوازدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی
کشور: ایران
محل برگزاری: مهمانسرای عباسی اصفهان
زمان: 23 الی 25 اردیبهشت ماه 1395