وبینار «Risk Management for Medical Devices»

وبینار «Risk Management for Medical Devices»

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (Iran Knowledge) برگزار می‌کند:

وبینار «Risk Management for Medical Devices»

زمان: یکشنبه 23 / 08 / 1400 (2021-14-11 )، ساعت 18:30 تا 19:45 (به وقت ایران)

Bijan Elahi


Medtronic Corporate Advisor
Subject matter expert on medical device safety risk management

این وبینار به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد
پرسش و پاسخ به زبان فارسی خواهد بود.

وبینار رایگان

برای ثبت‌نام، فرم زیر را تکمیل نمایید:

پس از تکمیل فرم و ثبت‌نام، ایمیل تأیید ثبت‌نام برای شما ارسال خواهد شد.

در صورت دریافت نکردن ایمیل تأیید، ثبت‌نام شما کامل نشده است و اطلاعات لازم برای ورود به وبینار برای شما ارسال نخواهد شد.

به این منظور، لطفاً در نوشتن آدرس ایمیل خود دقت کنید. لطفا اسپم ایمیل خود را نیز چک کنید.

در صورت دریافت نکردن ایمیل تأیید، به شماره 00989199494081 در واتساپ پیام دهید.

فرم ثبت نام در وبینار Risk Management for Medical Devices

  • لطفا نام و نام خانوادگی خود را به زبان فارسی وارد نمایید.
  • لطفاً در چند جمله‌ی کوتاه، انگیزه‌ی خود را از حضور در این وبینار بیان فرمایید.
  • لطفاً آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.
  • لطفاً شماره‌ی تلفن همراه خود را به همراه صفر و پیش شماره مانند نمونه زیر وارد نمایید. 00989123456789

وبینارهای آینده ایران‌نالج

وبینار «شناخت مهارت‌ها و علایق شخصی، گام قبل از مهاجرت و تحصیل»

وبینار «با لین، همگام با جهان»