هنر و علم چاپ مقالات علمی – مهدی طلوع

هنر و علم چاپ مقالات علمی – مهدی طلوع

سخنران: مهدی طلوع
سمت: استاد
دانشگاه: Technical University of Ostrava
کشور: جمهوری چک
محل سخنرانی: دانشکده‌ی فنی مهندسی دانشگاه تهران