دهمین همایش بین ‌المللی علوم ورزشی- دکتر مجتبی کاویانی

دهمین همایش بین ‌المللی علوم ورزشی- دکتر مجتبی کاویانی

سخنران: دکتر مجتبی کاویانی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آکادیا
کشور: کانادا
محل سخنرانی: مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی
زمان: پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: دهمین همایش بین‌ المللی علوم ورزشی
10thconf ssrc