پرینت سه بعدی مواد پیشرفته- دکتر الهه جباری

پرینت سه بعدی مواد پیشرفته- دکتر الهه جباری

سخنران: دکتر الهه جباری
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پژوهشگاه مواد و انرژی
زمان: چهار‌شنبه 31 خرداد ماه 1396 ساعت 13:00
موضوع کارگاه: پرینت سه بعدی مواد پیشرفته
3D Printing of Advanced Materials