لیزر چاپ سه بعدی مواد پلیمری-  دکتر مریم امامی

لیزر چاپ سه بعدی مواد پلیمری- دکتر مریم امامی

سخنران: دکتر مریم امامی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک ‌مستر
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف
زمان: سه‌ شنبه ۱۹ اردیبهشت 1396 ساعت 13:30 تا 15:30 
موضوع کارگاه: لیزر چاپ سه بعدی مواد پلیمری
additive laser