تجربه برتر مدیریت دارایی های فیزیکی ایران

تجربه برتر مدیریت دارایی های فیزیکی ایران

عنوان کنفرانس: تجربه برتر مدیریت دارایی های فیزیکی ایران (بررسی چرخه مدیریت کار، استراتژی و نرم افزار شرکت آریاساسول)
کشور: ایران
محل برگزاری: کانون اسلامی انصار
زمان: 27 دی ماه 1394