کارگاه بیوانفورماتیک- دکتر اسماعیل ابراهیمیه

کارگاه بیوانفورماتیک- دکتر اسماعیل ابراهیمیه

سخنران:  دکتر اسماعیل ابراهیمیه
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آدلاید
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست ‌فناوری
زمان: چهارشنبه و پنجشنبه  23 و 24 فروردین، 13 و 14 اردیبهشت و 27 و 28 اردیبهشت و پنجشنبه و جمعه 4 و 5 خرداد 1396
موضوع کارگاه: کارگاه بیوانفورماتیک
bioinformatic workshop