فرصت‌ های کسب و کار در مالزی- دکتر نواز نقوی

فرصت‌ های کسب و کار در مالزی- دکتر نواز نقوی

سخنران: دکتر نواز نقوی
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تیلور
کشور: مالزی
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زمان: پنجشنبه  15 مهر 1395ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: فرصت‌ های کسب و کار در مالزی