اپتومکانیک حفره و کاربرد آن در فناوری- دکتر شبیر برزنجه

اپتومکانیک حفره و کاربرد آن در فناوری- دکتر شبیر برزنجه

سخنران: دکتر شبیر برزنجه
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: آی اس تی
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 7 دی 1395 ساعت 15:30
موضوع کارگاه: اپتومکانیک حفره و کاربرد آن در فناوری