برنامه درمانی جامع شبیه سازی ام آر آی با استفاده از یک اسکنر اختصاصی ام آر آی آی در انکولوژی پرتویی برای پرتوهای خارجی- سیما احمدیان

برنامه درمانی جامع شبیه سازی ام آر آی با استفاده از یک اسکنر اختصاصی ام آر آی آی در انکولوژی پرتویی برای پرتوهای خارجی- سیما احمدیان

سخنران: سیما احمدیان
محل سخنرانی: دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه ٢٨ خرداد‌ماه 1396 ساعت 11:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: برنامه درمانی جامع شبیه سازی ام آر آی با استفاده از یک اسکنر اختصاصی ام آر آی آی در انکولوژی پرتویی برای پرتوهای خارجی
Comprehensive MRI simulation methodology using a dedicated MRII scanner