دیپ لرنینگ برای استخراج اطلاعات- دکتر یدالله یعقوب زاده

دیپ لرنینگ برای استخراج اطلاعات- دکتر یدالله یعقوب زاده

سخنران: دکتر یدالله یعقوب زاده
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: ان ال پی
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده فنی دانشگاه تهران
زمان: سه شنبه 2 آبان ماه 1396 ساعت 10:30 تا 12:00
موضوع کارگاه: دیپ لرنینگ برای استخراج اطلاعات
Deep Learning