رشد متریال های دوبعدی از طریق روش سی وی دی و بررسی خواص الکتریکال و ترمال آن ها- دکتر امیرحسین بهرنگی ‌نیا

رشد متریال های دوبعدی از طریق روش سی وی دی و بررسی خواص الکتریکال و ترمال آن ها- دکتر امیرحسین بهرنگی ‌نیا

سخنران: دکتر امیرحسین بهرنگی ‌نیا
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلیونز
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران
زمان:
دوشنبه 28 خرداد 1397، ساعت 9:00 تا 10:00
موضوع کارگاه: رشد متریال های دوبعدی از طریق روش سی وی دی و بررسی خواص الکتریکال و ترمال آن ها
Development of two-dimensional materials by means of CVD method and study of their