کشف‌ ها و رازها در کهکشان ‌شناسی- دکتر رویا مهیایی

کشف‌ ها و رازها در کهکشان ‌شناسی- دکتر رویا مهیایی

سخنران: دکتر رویا مهیایی
سمت: استاد تمام
دانشگاه/سازمان: دانشگاه یو پی ام سی
کشور: فرانسه
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی
زمان: دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 13:30
موضوع کارگاه: کشف‌ ها و رازها در کهکشان ‌شناسی