هیدروژل های الاستومری مهندسی برای کاربردهای پزشکی- دکتر نسیم عنابی

هیدروژل های الاستومری مهندسی برای کاربردهای پزشکی- دکتر نسیم عنابی

سخنران: دکتر نسیم عنابی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پردیس علوم دانشگاه تهران
زمان: یک‌شنبه 23 دی ماه 1397، ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: هیدروژل های الاستومری مهندسی برای کاربردهای پزشکی
Engineering Elastomeric Hydrogels for Biomedical Applications