داروی ضدسرطان FDA- دکتر آیدا علی مقدم

داروی ضدسرطان FDA- دکتر آیدا علی مقدم

سخنران: دکتر آیدا علی مقدم
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: آزمایشگاه انعطاف پذیری سیناپسی و اختلال عملکرد حافظه
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشگاه شهید بهشتی
زمان:
شنبه 16 تيرماه 1397 ساعت 11:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: داروی ضدسرطان FDA
FDA approved anti-cancer drug, Nilotinib, improves astroglial mitochondrial function