یافتن تأثیرگذارترین گروه در یک شبکه پیچیده- دکتر فواد مهدوی ‌پژوه

یافتن تأثیرگذارترین گروه در یک شبکه پیچیده- دکتر فواد مهدوی ‌پژوه

سخنران: دکتر فواد مهدوی ‌پژوه
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ماساچوست
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: سه‌شنبه 25 دی ماه 1397، ساعت 15:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: یافتن تأثیرگذارترین گروه در یک شبکه پیچیده
Finding the most influential group in a complex network