ناهمگونی اثر انگشت گلیوما با استفاده از اطلاعات پت ام آر- فاطمه نجات بخش

ناهمگونی اثر انگشت گلیوما با استفاده از اطلاعات پت ام آر- فاطمه نجات بخش

سخنران: فاطمه نجات بخش
سمت: دانشجوی دکتری- دستیار پژوهشی  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان: سه‌شنبه 27 مهر 1395 ساعت 15:00
موضوع کارگاه: ناهمگونی اثر انگشت گلیوما با استفاده از اطلاعات پت ام آر