کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند- دکتر یاشار قیاسی فرخ‌ فال

کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند- دکتر یاشار قیاسی فرخ‌ فال

سخنران: دکتر یاشار قیاسی فرخ‌ فال
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه روتردام
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان: دوشنبه 29 آذر 1395 ساعت 12:30 تا 13:30
موضوع کارگاه: کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند