خلاقیت و هک رشد کسب و کارهای ایران- احسان جهاندارپور

خلاقیت و هک رشد کسب و کارهای ایران- احسان جهاندارپور

سخنران: احسان جهاندارپور
سمت:کارآفرین
کشور:آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: سه ‌شنبه 2 خرداد 1396 ساعت 12:00 تا 14:00
موضوع کارگاه: خلاقیت و هک رشد کسب و کارهای ایران
growth hacking