عملکرد بزرگنمایی با کیفیت بالا برای جریان ویدئو با استفاده از Edge Computing-دکتر ایوب بوکانی

عملکرد بزرگنمایی با کیفیت بالا برای جریان ویدئو با استفاده از Edge Computing-دکتر ایوب بوکانی

سخنران: دکتر ایوب بوکانی
سمت: مربی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کوئینزلند
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
زمان: دو‌شنبه 26 فروردین ماه 1398، ساعت 17:00
موضوع کارگاه: عملکرد بزرگنمایی با کیفیت بالا برای جریان ویدئو با استفاده از Edge Computing
High Quality Zooming Function for Video Streaming using Edge Computing