تصویر‌برداری مجهز به حسگری ظرفیت بالا برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان- دکتر اشکان قنبرزاده

تصویر‌برداری مجهز به حسگری ظرفیت بالا برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان- دکتر اشکان قنبرزاده

سخنران: دکتر اشکان قنبرزاده
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه نورث وسترن
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
زمان: دوشنبه ۱۲ آذر ماه 1397، ساعت 12:00 تا 13:30
موضوع کارگاه: تصویر‌برداری مجهز به حسگری ظرفیت بالا برای تشخیص زودهنگام سرطان پستان
Imaging equipped with a high-capacity sensor for early detection of breast cancer