تصویربرداری مجهز به حسگری ظرفیت بالا برای تشخیص تومورهای سرطانی- دکتر اشکان قنبرزاده

تصویربرداری مجهز به حسگری ظرفیت بالا برای تشخیص تومورهای سرطانی- دکتر اشکان قنبرزاده

سخنران: دکتر اشکان قنبرزاده
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه نورث وسترن
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی
زمان: یکشنبه ۲۵ آذر 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: تصویربرداری مجهز به حسگری ظرفیت بالا برای تشخیص تومورهای سرطانی
Imaging equipped with a high-capacity sensor to detect cancerous tumors2