اثر نوآوری بر ادغام شرکت ها- دکتر مهدیه انتظارخیر

اثر نوآوری بر ادغام شرکت ها- دکتر مهدیه انتظارخیر

سخنران: دکتر مهدیه انتظارخیر
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: کالج هورن دانشگاه وسترن انتاریو
کشور: کانادا
زمان: دوشنبه اول شهریور 1395، ساعت 14 الی 16
محل سخنرانی: موسسه نیاوران
موضوع کارگاه: اثر نوآوری بر ادغام شرکت ها