مقدمه ای بر سیستم‌ های روف تاپ یونیت کوچک و متوسط نوین با راندمان بالا- دکتر حافظ رئیسی‌ فرد

مقدمه ای بر سیستم‌ های روف تاپ یونیت کوچک و متوسط نوین با راندمان بالا- دکتر حافظ رئیسی‌ فرد

سخنران: دکتر حافظ رئیسی‌ فرد
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: موسسه پلی تکنیک نیویورک
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: پژوهشگاه نیرو
زمان: چهارشنبه 29 شهریور ماه 1396 ساعت: 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: مقدمه ای بر سیستم‌ های روف تاپ یونیت کوچک و متوسط نوین با راندمان بالا
Introduction to small and medium-high Rooftop unit systems with high efficiency