بررسی زره پوش دفاعی متابولیت لوله‌ های سیب زمینی و تجزیه و تحلیل ترکیبی ان ام آر در حالت جامد بافت های شفابخش زخم غنی شده با سابرین- دکتر کیوان دستمالچی

بررسی زره پوش دفاعی متابولیت لوله‌ های سیب زمینی و تجزیه و تحلیل ترکیبی ان ام آر در حالت جامد بافت های شفابخش زخم غنی شده با سابرین- دکتر کیوان دستمالچی

سخنران: دکتر کیوان دستمالچی
سمت: دستیار ارشد تحقیقاتی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه شهر نیویورک
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: سالن همایش‌های کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
زمان: شنبه 24 تيرماه 1396 ساعت 11:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: بررسی زره ​​پوش دفاعی متابولیت لوله‌ های سیب زمینی و تجزیه و تحلیل ترکیبی ان ام آر در حالت جامد بافت های شفابخش زخم غنی شده با سابرین
investigating the Defensive Armor of Potato Tubers