مالیه اسلامی- ربا در دنیای امروز- دکتر پژمان عابدی‌فر

مالیه اسلامی- ربا در دنیای امروز- دکتر پژمان عابدی‌فر

سخنران: دکتر پژمان عابدی‌فر
سمت: مدرس
دانشگاه/سازمان: مدرسه مدیریت دانشگاه اس تی اندروز
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشگاه امام صادق علیه السلام
زمان: سه‌شنبه 2 شهریور 1395، ساعت 10 الی 12
موضوع کارگاه: مالیه اسلامی- ربا در دنیای امروز