وام، فقرا و اسلام: مباحث مالی اسلامی و رفاه اسلام- دکتر پژمان عابدی ‌فر

وام، فقرا و اسلام: مباحث مالی اسلامی و رفاه اسلام- دکتر پژمان عابدی ‌فر

سخنران: دکتر پژمان عابدی ‌فر
سمت: مدرس
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اندروز
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: دوشنبه 6 شهریور ماه 1396 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: وام، فقرا و اسلام: مباحث مالی اسلامی و رفاه اسلام
Lending, the Poor & Islamic Scripture Islamic Finance versus Welfare Islam