داده های کاوی و کاربرد آن در صنعت خودروسازی- دکتر غلامرضا نخعی ‌زاده

داده های کاوی و کاربرد آن در صنعت خودروسازی- دکتر غلامرضا نخعی ‌زاده

سخنران: دکتر غلامرضا نخعی ‌زاده
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کی آی تی
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
زمان: سه‌شنبه 25 آبان 1395 ساعت 9:00 تا 10:30
موضوع کارگاه: داده های کاوی و کاربرد آن در صنعت خودروسازی