مدرنیته در چمدان: ادراک فضای معماری و شهرسازی اروپا در سفرنامه‌های ایرانیان در سده ۱۹ میلادی- دکتر وحید وحدت ‌آزاد

مدرنیته در چمدان: ادراک فضای معماری و شهرسازی اروپا در سفرنامه‌های ایرانیان در سده ۱۹ میلادی- دکتر وحید وحدت ‌آزاد

سخنران: دکتر وحید وحدت ‌آزاد
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ای اند ام تگزاس
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: باشگاه کارآفرینی تیوان
زمان: شنبه ۳۱ تیرماه 1396 ساعت ۱۰:۳۰ تا۱۲:۰۰
موضوع کارگاه: مدرنیته در چمدان: ادراک فضای معماری و شهرسازی اروپا در سفرنامه‌های ایرانیان در سده نوزده میلادی
Modernity in luggage