کاهش مقاومت رابط حرارتی با استفاده از مهندسی سطح- دکتر حافظ رئیسی ‌فرد

کاهش مقاومت رابط حرارتی با استفاده از مهندسی سطح- دکتر حافظ رئیسی ‌فرد

سخنران: دکتر حافظ رئیسی ‌فرد
سمت: مدیر تیم فنی 
دانشگاه/سازمان: ریم آتلانتا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زمان: چهارشنبه 24 آذر 1395 ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: کاهش مقاومت رابط حرارتی با استفاده از مهندسی سطح