ساختمان‌ های هوشمند، روش زندگی آینده- دکتر سید حسین ثاقبی

ساختمان‌ های هوشمند، روش زندگی آینده- دکتر سید حسین ثاقبی

سخنران: دکتر سید حسین ثاقبی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: اچ تی دبلیو برلین
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده مکانیک دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 4 اسفند 1395 ساعت 10:30 تا 11:30
موضوع کارگاه: ساختمان‌ های هوشمند، روش زندگی آینده