رویکرد فنی اجتماعی برای مطالعه آی تی در موسسات- دکتر محمد حسین جراحی

رویکرد فنی اجتماعی برای مطالعه آی تی در موسسات- دکتر محمد حسین جراحی

سخنران: دکتر محمد حسین جراحی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کارولینای شمالی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: چهار‌شنبه 13 بهمن 95، ساعت 16:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: رویکرد فنی اجتماعی برای مطالعه آی تی در موسسات