روش های سیستماتیک برای طراحی و بهینه سازی آنتن ها برای سیستم های ارتباطی بی سیم آتی- دکتر صابر سلطانی

روش های سیستماتیک برای طراحی و بهینه سازی آنتن ها برای سیستم های ارتباطی بی سیم آتی- دکتر صابر سلطانی

سخنران: دکتر صابر سلطانی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ
کشور: چین
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران
زمان: یکشنبه 11 تيرماه 1396 ساعت 10:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: روش های سیستماتیک برای طراحی و بهینه سازی آنتن ها برای سیستم های ارتباطی بی سیم آتی
systematic method for design and optimization of antennas for future wireless communication systems