هنر و علم چاپ مقالات علمی- پروفسور مهدی طلوع

هنر و علم چاپ مقالات علمی- پروفسور مهدی طلوع

سخنران: پروفسور مهدی طلوع
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استراوا
کشور: جمهوری چک
محل سخنرانی: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران
زمان: یک‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1398، ساعت 11:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: هنر و علم چاپ مقالات علمی
The art and science of publishing scientific articles