عوامل تعیین کننده انتقال بین نسلی ثروت- دکتر کاوه مجلسی

سخنران: دکتر کاوه مجلسی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لوند
کشور: سوئد
محل سخنرانی:
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: 3 بهمن‌ ماه 1396
موضوع کارگاه: عوامل تعیین کننده انتقال بین نسلی ثروت
The Determinants of the Intergenerational Transmission of Wealth