نقش جرایم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت های آن برای ایران- آقای مهیار سفیدگران

نقش جرایم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت های آن برای ایران- آقای مهیار سفیدگران

سخنران: آقای مهیار سفیدگران
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تگزاس
کشور: آمریک
محل سخنرانی: اندیشکده حکمرانی شریف
زمان: سه‌شنبه 25 دی ماه 1397، ساعت 15:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: نقش جرایم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت های آن برای ایران
The role of financial crimes in the US economy and its implications for Iran