الگوریتم تقریبی نهایی  برای خوشه بندی کامپیوتر- دکتر محمد صلواتی ‌پور

الگوریتم تقریبی نهایی برای خوشه بندی کامپیوتر- دکتر محمد صلواتی ‌پور

سخنران: دکتر محمد صلواتی ‌پور
سمت: دانشیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مریلند
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان: دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 ساعت 12:30 تا 13:30
موضوع کارگاه: الگوریتم تقریبی نهایی  برای خوشه بندی کامپیوتر
ultimate approximation algorithm for k means clustering