سونوگرافی، عکس آکوستیک و الاستیک برای مراقبت از مادر و جنین- دکتر محمد مهر‌محمدی

سونوگرافی، عکس آکوستیک و الاستیک برای مراقبت از مادر و جنین- دکتر محمد مهر‌محمدی

سخنران: دکتر محمد مهر‌محمدی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه واین استیت
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
زمان: سه‌شنبه 18 دی ماه 1397، ساعت 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: سونوگرافی، عکس آکوستیک و الاستیک برای مراقبت از مادر و جنین
Ultrasound, Photoacoustic, and Elasticity Imaging for Maternal and Fetal Care